Contacto | Mapa web | Foro | Aviso legal | Accesibilidade
Intranet

Acceso á cursos en liña


Inicio » Emprendemento » Subvencións »

Subvencións

Todas as entidades que compoñemos a AD Compostela Social somos conscientes de que o acceso ao financiamento externo é unha das principais limitacións existentes para o desenvolvemento de calquera actividade empresarial, e que este problema é sentido de xeito máis concluínte polas empresas de menor tamaño (PEMES e micro-PEMES), especialmente nos seus inicios.

Neste sentido deseñamos unha actuación que ten como obxectivo facilitar o acceso das persoas emprendedoras a unha subvención que lles permita poñer en marcha o seu proxecto empresarial.

A contía destas axudas directas á xeración de actividade Equal Compostela Social é de ata 4.800 euros por proxecto empresarial, para gastos correntes e de primeiro establecemento durante os catro primeiros meses de actividade nos seguintes conceptos, excluídos impostos:

  • Existencias iniciais de mercadorías: adquisición de primeiras compras de mercadorías, materias primas e outros consumibles de produción
  • Gastos de arrendamentos: locais e/ou equipos
  • Primas de seguros
  • Abastecementos e gastos correntes
  • Gastos de formalización e constitución da sociedade, se é o caso

As bases reguladoras do programa de axudas á xeración da actividade no marco do proxecto europeo Equal Compostela Social publicáronse no DOG número 190, do 2 de outubro, (Orde 25 de setembro de 2006), xunto coa súa convocatoria para o ano 2006.

A convocatoria do ano 2007 foi publicada no DOG número 86, do venres 4 de maio de 2007.

Outras axudas

Equal Compostela Social pon tamén a disposición dos/as usuarios/as desta web información sobre as principais axudas e subvencións que se poden solicitar en materia de emprendemento laboral e sobre programas de asesoramento.

Nas seguintes ligazóns poderás consultar as máis relevantes, coñecer as súas bases, estado actual e descargar os documentos precisos para presentar a súa solicitude.


Imprimir

Concello de SantiagoXunta de Galicia. Conselleria de Traballo. Direccion Xeral de Promocion do EmpregoConcello de AmesConcello de Boqueixon Concello de Brion Concello de TeoConcello de Val do DubraConcello de Vedra

Universidade de Santiago de CompostelaCogamiFundacion Comarcal SantiagoCamara Santiago de CompostelaPlataformo polo EmpregoCaixa Galicia

EqualMinisterio de Trabajo y Asuntos SocialesFondo Social Europeo